مسئله ای که امروزه در هر کاری کمتر به آن پرداخته می شود داشتن نظم در کار های فنی و مهندسی می باشد. چه آماتور هستید چه استادکار توصیه من به شما داشتن صبر ، حوصله و نظم در کار می باشد. البته که سرعت در کار وجه تمایز شما با دیگران خواهد بود اما فاکتور تمیزی کار قطعا موجب رضایت پیمانکار خواهد شد. اگر بخواهیم چند مثال از  این قبیل برایتان بزنیم به این موارد می توان اشاره کرد : 1) عدم بهم ریختگی سیم و کابل و اتصالات 2) ارجحیت دادن کیفیت به سرعت پیشروی کار 3) تعبیه شلف ، باکس محافظ ( رک ) و رعایت دیگر مسائل امنیتی 4) حتما قبل از تحویل هر پروژه ای یکبار خودتان از صحت و سلامت و کارایی آن تست بگیرید تا با اطمینان درباره آن نظر دهید.